ضایعات بهداشتی

مقاله انگلیسی ترجمه شده ارزیابی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      24   صفحه  WORD (بیشتر…)

1313 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد