صنعت طراحی مد

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 12   صفحه word (بیشتر…)

1856 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد