صنعت ساختمان

مقاله ترجمه شده :  مدل شایستگی های مدیران پروژه برای صنعت ساخت و ساز در لهستان

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   9  صفحه word (بیشتر…)

1441 بازدید
مقاله ترجمه شده : مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

1366 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد