صنایع شیر

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   15 صفحه word (بیشتر…)

1415 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد