صنایع دفاعی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده عوامل فنی و سازمانی در ظهور مدیریت پروژه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:30  صفحه word (بیشتر…)

1435 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد