شکل سازمانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33 صفحه word (بیشتر…)

1424 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد