شناسایی فرکانس رادیویی

مقاله ترجمه شده قابلیت رویت اطلاعات سطح – بخش و RFID

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:   7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه PDF (بیشتر…)

1320 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد