شمعدان فازی

مقاله ترجمه شده : مدل سازی فازی از تجارت سهام با شمعدان فازی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 28 صفحه WORD (بیشتر…)

1421 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد