شرکت های چند ملیتی

مقاله ترجمه شده رویکردهای منابع انسانی بین المللی برای راهبری پاندمی COVID-19

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 17  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   41 صفحه WORD (بیشتر…)

345 بازدید
مقاله ترجمه شده روابط تجاری-دولتی بین المللی: استراتژی های مدیریت ریسک  سازمان های چند ملیتی در اقتصادهای نوظهور

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   52 صفحه WORD (بیشتر…)

505 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مختصات و پویایی روابط بین شرکتهای چندملیتی و توسعه اقتصادی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15 صفحه word (بیشتر…)

1212 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده اقتصادهای متمرکز محلی: چه چیزی بر بقای شرکت ‌های ملی و فرا ملیتی ایتالیایی تأثیر می‌گذارد؟

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12   صفحه word (بیشتر…)

1269 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : الگوبرداری از استراتژی های سرمایه انسانی شرکتهای چند ملیتی

سال نشر: 2002 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18   صفحه word (بیشتر…)

1150 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد