شرکت های سهامی چند ملیتی

مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده : بررسی افشا اجتماعی شرکت مربوط به شرکت های سهامی چند ملیتی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه word (بیشتر…)

1376 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد