شخصیت

مقاله ترجمه شده پیش بینی فرسودگی شغلی در پرستاران اسپانیایی: نقش روان رنجوری و تقابل عاطفی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17   صفحه WORD (بیشتر…)

1261 بازدید
مقاله ترجمه شده جنسیت و شخصیت در مفهوم رهبری تحول آفرین

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:23 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     28    صفحه word (بیشتر…)

1485 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد