شبکه های عصبی

مقاله ترجمه شده رویکرد شبکه های عصبی کانولوشن یک بعدی برای تجزیه و تحلیل آریتمی  ECG در محیط های مه-ابر

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

320 بازدید
مقاله ترجمه شده ارزیابی اثرات عوامل اقتصادی بر برآورد هزینه ساخت با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

451 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده تجزیه و تحلیل نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS)

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13 صفحه WORD (بیشتر…)

1240 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده کامپیوتر : شبکه های عصبی آموزشی رقابتی پیشرفته در مورد تشخیص نفوذ در شبکه و شناسایی کلاهبرداری

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:       32  صفحه word (بیشتر…)

713 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده کامپیوتر: تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط مدل های مخلوط گاوس ساختاری و شبکه های عصبی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    26     صفحه word (بیشتر…)

889 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد