شبکه های عرضه

مقاله ترجمه شده حسابداری، اندازه گیری عملکرد و عدالت در شبکه های عرضه تولیدی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 43 صفحه WORD (بیشتر…)

1181 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد