شبکه های سازمانی

مقاله ترجمه شده طراحان کسب و کار ، شبکه های سازمانی و ICT

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه WORD (بیشتر…)

491 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدل سازه های شبکه دانش و سیستم های اداره امور

سال نشر: ---- تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه pdf (بیشتر…)

1198 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد