شبکه های حسگر بی سیم

مقاله ترجمه شده الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانگی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   35      صفحه word (بیشتر…)

1289 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم

سال نشر: تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      12   صفحه word (بیشتر…)

927 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد