شایستگی مدیریت پروژه

مقاله ترجمه شده :  مدل شایستگی های مدیران پروژه برای صنعت ساخت و ساز در لهستان

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   9  صفحه word (بیشتر…)

1450 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده شایستگی های مدیریت پروژه برای توسعه منطقه ای

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    14 صفحه word (بیشتر…)

798 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد