شاخص بازار سهام

مقاله انگلیسی ترجمه شده:  تحقیق در بازار سهام مربوط به بازار انرژی ساختار بر اساس شاخص های مالی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 25 صفحه WORD (بیشتر…)

1425 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی رابطه تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام مالزی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18  صفحه word (بیشتر…)

1482 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد