سیستم گزارش دهی مالی

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری:معرفی مدل‌های نظری شناخت ذینفعان از یک سیستم گزارش دهی مالی جدید

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  3 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 5 صفحه WORD (بیشتر…)

1034 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد