سیستم های پشتیبان تصمیم

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی

سال نشر: 2002 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19  صفحه word (بیشتر…)

1498 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد