سیستم های پاداش

مقاله ترجمه شده بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  29 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25   صفحه WORD (بیشتر…)

1118 بازدید
مقاله ترجمه شده ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 26 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

2089 بازدید
مقاله ترجمه شده : مسئولیت اجتماعی شرکت و ساختار مشوق های مدیرعامل

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 40 صفحه WORD (بیشتر…)

1640 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثرات سیستم های پاداش کارکنان روی رفتارهای ایمنی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37 صفحه word (بیشتر…)

1821 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد