سیستم های منابع انسانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مقیاس بندی عملیات ها، سیستم های منابع انسانی و عملکرد شرکت

سال نشر: 2000 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   20 صفحه PDF (بیشتر…)

1058 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد