سیستم های غیرخطی

مقاله ترجمه شده سیستم استنتاج فازی تطبیقی (SAFIS) برای پیش بینی و شناسایی سیستم های غیرخطی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     24    صفحه word (بیشتر…)

1090 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد