سیستم های توزیع

مقاله انگلیسی ترجمه شده کامپیوتر: اصول  و الگوهای سیستم های توزیع

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی: 19 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   28     صفحه word (بیشتر…)

1188 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد