سیستم های اطلاعات منابع انسانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: دغدغه های امنیت اطلاعات برای سازمانها

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19 صفحه word (بیشتر…)

1572 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26 صفحه word (بیشتر…)

1269 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد