سیستم های اطلاعاتی حسابداری

مقاله لاتین ترجمه شده: دیدگاه های جهانی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری: رویکرد تلفن همراه و محاسبات ابری

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1529 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی حسابداری: دستورالعمل های سنتی و آینده

سال نشر:  2013 تعداد صفحه انگلیسی: 11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   21 صفحه  WORD (بیشتر…)

1590 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدل سازی فرآیند کسب وکار: دیدگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   17 صفحه  WORD (بیشتر…)

1604 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده: برآورد نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز مدیران

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1666 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد