سیستم های از راه دور

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدل سازه های شبکه دانش و سیستم های اداره امور

سال نشر: ---- تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه pdf (بیشتر…)

1182 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد