سیستم نام دامنه

مقاله ترجمه شده کامپیوتر : آسیب پذیری های امنیتی در DNS و DNSSEC

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     15    صفحه word (بیشتر…)

1005 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده افزایش امنیت سیستم نام دامنه  با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    14     صفحه word (بیشتر…)

910 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد