سیستم اطلاعات حسابداری

مقاله ترجمه شده تأثیر پذیرش سیستم اطلاعات حسابداری بر عملکرد کسب و کار در دوران کووید-۱۹

سال نشر: 2023 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه WORD (بیشتر…)

240 بازدید
مقاله ترجمه شده مبانی مفهومی برای تحقیقات طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات حسابداری

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25   صفحه WORD (بیشتر…)

399 بازدید
مقاله ترجمه شده : سیستم اطلاعات حسابداری جدید: یک برنامه برای یک مزیت اجتماعی پایه

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25 صفحه word (بیشتر…)

1167 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده عملکرد حال حاضر سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک اسلامی از طریق اجرای بانکداری همراه

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1344 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده: برآورد نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز مدیران

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1681 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد