سیاست وجوه نقد

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: سهم بازار و سیاست وجوه نقد

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24 صفحه word (بیشتر…)

739 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد