سکوت سازمانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14  صفحه word (بیشتر…)

1646 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد