سرمایه گذار منطقی

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد قضاوت های افشاگری مدیران

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه word (بیشتر…)

1243 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد