سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقاله ترجمه شده :  انتخاب محل سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهد تجربی و چالش های روش شناختی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  21 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  50  صفحه word (بیشتر…)

1080 بازدید
مقاله ترجمه شده : سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین المللی در BIMSTEC

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word (بیشتر…)

1310 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مختصات و پویایی روابط بین شرکتهای چندملیتی و توسعه اقتصادی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15 صفحه word (بیشتر…)

1483 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد؟!

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  42  صفحه word (بیشتر…)

1486 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده : ریسک کشور ، اندازه کشور و رقابت مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی: 10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:15 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1648 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد