سرمایه معنوی

مقاله ترجمه شده :بررسی کمبود کیفیت سرمایه معنوی (فکری)  در بانک

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

1025 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد