سرمایه اجتماعی

مقاله ترجمه شده کارآفرینی در بخش اقامتگاه اشتراکی : توسعه یک بعد از سرمایه کارآفرینانه

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   28 صفحه WORD (بیشتر…)

1078 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی:

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 46 صفحه word (بیشتر…)

1594 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19  صفحه word (بیشتر…)

1573 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : جنبه مبهم روابط خریدار- فروشنده یک نگرش سرمایه ی اجتماعی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه word (بیشتر…)

959 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد