سرمایه اجتماعی سازمانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی:

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 46 صفحه word (بیشتر…)

1622 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد