سالمندان

مقاله ترجمه شده : خستگی فیزیکی و عملکرد شناختی در سالمندان افسرده

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

954 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده علوم اجتماعی :  مجرمان جنسی مسن : دو مورد غیر معمول

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  3 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  6  صفحه word (بیشتر…)

1003 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد