سالخوردگی ناسالم

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : نقش از خود بیگانگی شغلی در تخریب قابلیت های کاری و سالخوردگی ناسالم

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه word (بیشتر…)

1212 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد