سازمان یادگیرنده

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

سال نشر: 2001 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1500 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

1550 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی

سال نشر: 2002 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19  صفحه word (بیشتر…)

1530 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت : یادگیری رسمی و غیر رسمی در اتحاد های استراتژیک

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:19 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 36  صفحه word (بیشتر…)

1686 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد