سازمان هوشمند

مقاله ترجمه شده مزایای اطلاعات رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان های هوشمند

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27 صفحه WORD (بیشتر…)

1048 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد