سازمان های غیر دولتی

مقاله انگلیسی ترجمه شده : تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 42 صفحه word (بیشتر…)

1012 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه word (بیشتر…)

1299 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ظرفیت سازی از طریق مشارکت

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  6 صفحه word (بیشتر…)

1338 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد