سازمان های خدماتی

مقاله ترجمه شده : تفاوت در ارزش ERP بین شرکت های کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

1130 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس

سال نشر: 2004 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10   صفحه word (بیشتر…)

1202 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد