سازمان دانش بنیان

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  19  صفحه word (بیشتر…)

1208 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد