سازمان تجارت جهانی

مقاله انگلیسی ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی

سال نشر: -------- تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19 صفحه WORD (بیشتر…)

967 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد