ساختار صنعت - شرکت

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده از پنج نیروی رقابتی به پنج نیروی همکاری تجدید نظر در روابط متقابل ساختار صنعت – شرکت

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13 صفحه word (بیشتر…)

1346 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد