ساختار بازار

مقاله ترجمه شده شناسایی ساختار بازار برای نظارت بر رقابت محصول با استفاده از مدل هوشمند مبتنی بر رفتار مصرف کننده

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  25 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 43   صفحه WORD (بیشتر…)

259 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: سهم بازار و سیاست وجوه نقد

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24 صفحه word (بیشتر…)

746 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد