زنجیره تامین چابک

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24  صفحه word (بیشتر…)

1189 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : توانایی های زنجیره تامین چابک : عوامل تعیین کننده رقابتی

سال نشر: 2004 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   17 صفحه word (بیشتر…)

1578 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: طراحی معماری هماهنگ سازی پویا و برنامه جنبی زنجیره تأمین چابک

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  8  صفحه word (بیشتر…)

1386 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد