زنجیره تأمین

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     28    صفحه word (بیشتر…)

1081 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : فناوری اطلاعات در زنجیره تامین

سال نشر: ---- تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1325 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: بهبود اجرای مدیریت زنجیره تأمین در سازمان ها

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

1631 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد