زبان برنامه نویسی پرولاگ

مقاله ترجمه شده الگوی برنامه نویسی منطق و زبان برنامه نویسی پرولاگ

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   17   صفحه word (بیشتر…)

883 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد