ریسک سازمانی

مقاله ترجمه شده :  فاکتورهای احتمالی، مدیریت ریسک، و عملکرد بانک های اندونزی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19  صفحه word (بیشتر…)

1187 بازدید
مقاله انگلیسی حسابرسی ترجمه شده:ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ

سال نشر: 2007 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1596 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد