رونق اقتصادی

مقاله حسابداری ترجمه شده: تجدید ارائه‌ی حسابداری از رونق و رکود در صنعت:

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 31   صفحه word (بیشتر…)

1329 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد